Sidmeny

Med rätt hjälp är allt möjligt

Exempel på användningsområden

Exempel på användningsområden

Rekrytering: Klarare arbetsbeskrivningar, Identifiering av potentiella kandidater, Säkrare urvalsprocess

Personlig utveckling: Stöd vid karriärplanering, Identifiering av egna utvecklingsområden

Ledarskap: Bättre strategisk personledning, Effektivare ledningsgrupper, Utveckling av ledarskap och
coaching, Underlättar konstruktiv feedback, Fungerande utvecklingssamtal

Utveckling av organisationen
Effektivare team, Bättre kommunikation inom grupperna, Större öppenhet och bättre samverkan, Stöd i konfliktsituationer, Klarare arbetsbeskrivningar, Utveckling av säljarbete och kundservice. Effektiverande av organisationens verksamhet, Definiering av organisationens nuläge, Utvärdering av arbetsklimat, Identifiering av utvecklingsområden