Sidmeny

Med rätt hjälp är allt möjligt

Parcoaching

Parcoaching

Vad är viktigt för dig? Vad längtar du efter?


Ibland kan det vara svårt att reda ut konflikter i relationer, både i vänskaps-, jobb och kärleksförhållanden.

coachkonsulten Stockholm

parcoaching

Rädsla och instängda känslor hindrar ofta kommunikationen, även om båda vill reda ut saken. Ibland vet vi inte vad det är vår partner utlöser för reaktionsmönster inom oss och även om vi vet det är det inte säkert att vi kan göra något annat än att ta vår tillflykt till gamla invanda beteenden.

Att leva i en relation och att veta hur vi ska relatera till varandra är nog en av de svåraste utmaningar vi har som människor.

En parcoaching är ett forum där ni kan träna på sann kommunikation, samt öka respekten för varandra. Du blir medveten om att din partner är en möjlighet för dig att växa och bli mer av dig själv och kanske det viktigaste av allt: Du vågar leva från ditt hjärta och uttrycka kärlek.

Empatisk kommunikation vid parcoaching
Empatisk kommunikation är ett naturligt verktyg när ett par hamnar i konflikt och också om hur människor kan kommunicera bättre, bli tydligare, lära oss att lyssna och att ta ansvar för oss själva och våra behov.

Det handlar inte om vad som är rätt eller fel eller gott och ont, utan om en kärleksfull vilja, förståelse och tydlighet. Det klienterna kan få hjälp utav empatisk kommunikation är att få ett liv mer i harmoni och utan onödiga konflikter.
Att det går att mötas i samförstånd, att det går att skapa kontakt och att öppna oss för det som är sant i var och en av oss.

En av de utmaningar klienter som kommer på parcoaching har är att kunna förmedla sin vilja på ett tydligt sätt. En annan utmaning är också att kunna möta sin partner i kommunikation utan att ”gå till attack eller försvar”.

Empatisk kommunikation höjer klienternas medvetande och ger ett nytt språk i relation till både sig själv, sin partner och andra människor. Ett språk som hjälper oss att tydliggöra våra behov och också att uttala dom.

Under parcochingen hjälper jag mina klienter att träna på att bli tydligare med känslor, behov och önskemål och då ökar också chansen till att paret kan leva sig in i varandras situation.
För om paret får kontakt med en förståelse för de behov som finns hos de båda ökar också chansen betydligt för en bättre kontakt dem emellan.

Empatisk kommunikation hjälper också till att tydliggöra för paret vad deras grundläggande värderingar är vilket förstås också hjälper paret framåt i relationen. Eventuella otillfredsställda behov blir tydligare.
”Bakom varje klagomål finns en önskan”

Hur vill du att dina relationer ska vara? Vi hjälper till att reparera och trimma dina relationer. En par-session är 1 1/2 tim.

 Varmt välkommen! 

Hör av er redan idag!