Sidmeny

Med rätt hjälp är allt möjligt

Personanalys

Personanalys

Coachkonsulten Stockholm är certifierad användare av Extended DISC Personanalys ®

Personanalysen är ett effektivt verktyg för att skapa en självinsikt kring beteende och kommunikation.

Vi tror att självinsikt är det första steget i all utveckling av kommunikation. En personanalys ger ett bra utgångsläge för att se vilket beteende vi
själva har och hur vi kan utveckla det. Det ger en tydlig bild av vad som driver oss som individer och hur vi kan utvecklas. Tegebro personanalys disc
Nästa steg är att lära sig att förstå andra. När vi är tränade i att förstå vad som driver och motiverar de personer vi träffar eller arbetar med kan vi även skapa strategier för att skapa goda relationer. Dessutom ger det organisationer ett ”gemensamt språk” kring beteende och kommunikation. Nästa steg handlar om teamet och den samlade profilen som företaget eller organisationen har.disc

Personanalysen kan hjälpa till med: 
Självinsikt – Vad driver mig? Varför får jag inte vissa saker gjorda? Varför är vissa situationer så enkla för mig?
Förstå andra – Hur kan jag veta vad som driver de personer jag möter? Varför upplever andra samma situation på ett annat sätt än jag gör?
Strategier för att skapa goda relationer – Hur kan jag genom små hävstångsinsatser skapa goda och långvariga relationer?
Teamet – hur skall vi använda våra talanger? Saknar vi någon kompetens i företaget? Hur kan vi på ett naturligt sätt kompensera för det som saknas?

Kostnad och genomförande: 
Personanalysen återkopplas alltid med ett samtal på ca 30 min. Analysen kan efter det användas på egen hand i utvecklingsarbete eller i stöd av konsultationer och/eller coaching, beroende på mål och sammanhang. För grupper gör vi en gruppanalys. Efter återkoppling till en grupps medarbetare rekommenderas en föreläsning och workshop på 3 timmar.

Exempel på ett genomförande på en grupp/avdelning med medarbetare

Genomförande: Varje medarbetare i gruppen får ett mail med en länk och en inloggning och fyller i sina uppgifter, det tar ca 10 minuter.

Individuell analys och återkoppling till varje medarbetare via telefon, ca 30 min/person.

Workshop/kommunikationsträning med gruppen utifrån personanalysen 1⁄2 dag

Be om en offert för prisuppgift!

Läs mer här om exempel på användningsområden