tonårscoaching

Mobbing Mobbing är när någon blir illa behandlad av andra, flera gånger. Det kan vara elaka kommentarer, hot eller andra kränkningar. Ibland är mobbningen brottslig. Du behöver få hjälp om mobbningen inte slutar. Det man brukar kalla mobbing är ofta kränkningar eller trakasserier. Den kan vara fysisk, psykisk eller verbal. Vad ska man göra om man…

Läs mer