info@coachkonsulten.se 076-8481920

Bättre självkänsla

Bättre självkänsla är en vanlig anledning att söka hjälp för.

 

Vad hindrar dig från att komma vidare? Vad hindrar dig från att utvecklas? Vad har du för självbild?  Ser du positivt eller negativt på dig själv? Hindrar eller hjälper din bild dig i karriären, i din ledarroll och eller i ditt liv generellt? En låg självkänsla kan hindra oss i vår karriärutveckling och påverkar både yrkesliv och vår livskvalité negativt. Men myntet har också en annan sida - en god självkänsla och självförtroende kan hjälpa oss att åstadkomma stora positiva förändringar i livet.

 

God självkänsla betyder att man vet vem man är, man står upp för sig själv, man accepterar sig själv och har självrespekt. Man vågar sätta gränser och har en egen inre kompass som man följer.

Man kan säga att den goda självkänslan är som ett inre ankare och du känner dig trygg med vem du är - du är snäll mot dig själv. Du ser till att dina behov tillfredsställs och du sätter gränser mot andra.

Låg självkänsla tar sig ofta uttryck i att man inte duger. När det finns hål i självkänslan sänker det livskvaliteten och man lever med en inre oro och hör inre kritiska röster som säger att man inte duger något till. Man jämför sig med andra och är aldrig riktigt nöjd. Man är mer sårbar för oro, depression och ångest med en låg självkänsla.

Effekter av låg självkänsla:

  • självkritisk
  • ser på saker negativt  och har negativa tankemönster
  • jämförelse med andra
  • har svårt att ta emot beröm
  • höga krav på perfektion
  • känner sig som en bluff (”När ska de komma på mig?”)
  • känner oro inför utmaningar och förändringar
  • Svårt att anta nya utmaningar och känner stress

Coaching är en effektiv metod för att stödja dig i din utveckling med din självkänsla och ditt självförtroende

Läs mer om coaching här

Coaching nu även via telefon eller skype! Boka ett prova-på samtal redan idag!