Integritetspolicy

 1. Centrala begrepp

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och IP-adress.

Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, analysering, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

 1. Vem är personuppgiftsansvarig

Anna-Lena Tegebro Coachkonsulten Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 1. Vilka typer av information samlar vi in?

När du kontaktar oss, tecknar ett avtal med oss eller registrerar dig via ett formulär, kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information. Beroende på situation kan vi komma att be om följande personuppgifter:

 • Företagsnamn
 • Organisationsnr
 • Postadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Andra uppgifter såsom fritextfrågor eller formulärsvar
 1. Hur använder vi informationen?

Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål:

 • Upprättande av eventuella avtal mellan oss
 • Fakturering för utförda tjänster
 • Kundvård och informationsinsatser kring våra erbjudanden så att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse och leverera produkterbjudanden och annat innehåll som du kan vara intresserad av

Vi ber om dina kontaktuppgifter för att:

 • Kunna föra en dialog med dig
 • Skicka efterfrågat material, eller på annat sätt uppfylla det vi åtagit oss i utbyte mot att du skickar in dina uppgifter
 • Upprätta och bibehålla en dialog
 • Skicka information som kan vara av intresse för dig
 • Lägga till dig på utskickslistor för nyheter och annat innehåll du själv valt att ta del av
 1. Samtycke till mailutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de syften angiven ovan samtycker du till att:

 • Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy
 • Vi kan skicka direktmarknadsföring till dig via e-post om våra tjänster
 • Vi får kontakta dig via e-post eller telefon
 • Prenumerera på den typ av mejlutskick du själv har valt att tacka ja till. Du kan uppdatera dina prenumerationsinställningar och tacka nej till vidare utskick genom att följa den länk som du hittar längst ner i alla våra utskick, eller genom att kontakta oss direkt.
 1. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för denna insamling samt ytterligare 1 (ETT) år, därefter raderar vi uppgifterna.

 1. Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga endast för Anna-Lena Tegebro.

 1. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Endast i de fall där vi kan behöva ta hjälp av tredjepart för att utföra överenskommet uppdrag enligt avtal, kan vi komma att dela information om dig i form av:

 • Företag
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 1. Hur skyddar vi dina uppgifter?

Din personliga information lagras bakom säkrade nätverk och är tillgänglig för enbart ett begränsat antal personer som har speciella rättigheter till dessa system. Dessa personer är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Dessutom, all känslig information som du anger är krypterad via SSL (Secure Socket Layer technology).

Uppgifterna hanteras inom ramen för dataskyddsförordningen, GDPR. All information omfattas av sekretessavtal och vår personal har tillgång till endast de system och funktioner som deras arbetsuppgifter kräver.

 1. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Från och med den 25:e maj 2018 börjar den nya dataskyddslagen att gälla. Du har då rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort de uppgifter vi har om dig. Observera att radering av dina personuppgifter hos oss kan påverka leveransen av information inom ramen för en kundrelation, samt eventuellt påverka pågående dialoger.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering tar du kontakt med oss på den e-postadress vi har angett under avsnittet för kontaktuppgifter. För att ta del av ditt registerutdrag behöver du skicka en elektronisk kopia på ett signerat dokument med din förfrågan.

 1. Kontaktuppgifter till Coachkonsulten Stockholm

Anna-Lena Tegebro, Coachkonsulten Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

Anna-Lena Tegebro Coachkonsulten Stockholm
Eastmansvägen 35,  113 61 STOCKHOLM
590530-7822
anna-lena@coachkonsulten.se

Har du några funderingar kring hur vi hanterar och skyddar dina uppgifter är du självklart välkommen med din fråga till info@coachkonsulten.se, ringer till oss på 076-8481920 eller skriver till Coachkonsulten Stockholm

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta. Läs mer om vår integritetspolicy här