Parterapi coaching parsamtal  

Vill du hitta potentialen och glädjen i din relation?

En välmående par-relation hänger, enligt forskningen ihop med psykologisk och fysiologisk hälsa och att hitta den djupare intimiteten i en kärleksrelation kan också vara både läkande och utvecklande.

De allra flesta relationer är underbara i början. Men förr eller senare brukar problem smyga sig in.

I parterapin upplever många en befrielse av att få prata med någon helt utomstående. En oberoende part gör det möjligt att ha ett konstruktivt samtal. Parterapeutens huvudsakliga uppgift är att se till att båda parter får möjlighet att uttrycka tankar och känslor och bli förstådd på ett sätt som inte kanske är möjligt i relationen.

Det kan vara ett första steg mot en lösning av problemen.

En del par har ett fokus på att prestera och på ”att göra” så att de slipper möta sig själva och sin partner. Vi vill helst kunna kontrollera och styra livet och förnekar ibland att vi kan känna ilska, sorg, rädsla och smärta som en naturlig del av livet.

Hantera olikheter är den största orsaken till problem. Olikheter handlar ofta om parets kommunikation. Det handlar mer om att hantera olikheter än att lära sig att bråka konstruktivt.

Många söker hjälp ganska sent eftersom man vill pröva att själv hitta lösningar. När man prövat att reda ut problemen men inte klarat det, då söker man hjälp.

Ta steget och förverkliga en mer kärleksfull, stödjande, sann och mer medveten kärleksrelation.

Coaching/Parterapi är ett bra stöd på vägen och har som syfte att upptäcka glädjen och potentialen i er kärleksrelation

Coaching/Parterapi hos Coachkonsulten utgår från här och nu men går ibland bakåt i tiden om det behövs för att få förståelse för olika beteenden.

 

Varmt välkommen till Katarinahuset intill Vasaparken vid Sankt Eriksplan i Stockholm.

Kontakta oss redan idag.