info@coachkonsulten.se 076-8481920

Referenser

A-L är en rak och målinriktad person som vägleder personer, i och utanför organisationer, att snabbt komma till ett önskat tillstånd och resultat. A-L har en förmåga att se, och höra, det som inte syns eller sägs. /Anna-Carin L

Jag skulle beskriva Anna-Lena som en driven och positiv person som är mycket duktig att ta och hantera människor. Med hennes sociala förmåga fångar hon människor och ser alltid till deras bästa och får grupper att fungera dynamiskt tillsammans som ett arbetslag. Hon är duktig på att hantera konflikter och utveckla dem till något bra istället. /Emil H

Jag gick alltid från våra coachsamtal med ny riktning och inspiration.” Kvinna 40 år, behövde stöd och hjälp att hitta ny riktning i livet

”Jag fick hjälp att ta reda på vilka mina drivkrafter var och vilken väg jag skulle välja” Kvinna 35 år, sökte en karriärcoach för att få hjälp hitta nytt jobb.

”Jag fick verkligen aha-insikter o hjälp o se vad jag behöver göra” Man 38 år, ville få mer glädje och balans i livet

”Anna-Lena är en intuitiv och stödjande person som både kan öppna för fördomsfria och vidgade vyer och föra in en på fastare mark och mer konkreta nivåer.  Jag gick alltid från våra coachningssamtal med ny riktning och inspiration.” Charlotte Lj

”Anna-Lena utgår i sitt arbete utifrån livsglädje utan att göra avkall på profesionalism och hög kvalitet. Anna-Lena är kommunikativ och insiktsfull och guidar med stor medmänsklighet och glädje, oavsett om hon arbetar med chefsutveckling på toppnivå i ett företag eller stöttar en individ att ta itu med sin vardag.” Anna B.

”När vi skulle starta vår mottagning hade vi funderingar över hur vi skulle få igång verksamheten. Hur skulle vi nå ut? Hur skulle vi göra för att komma igång? Vi förstod genast att Anna-Lena hade en förmåga att leda in oss på tankar som vi inte ens hade varit medvetna att vi hade. Hon hjälpte och vägledde oss att identifiera våra kontaktnät och hon fick oss att förstå att vi var kompetenta att själva gå vidare i vårt byggande av vårt företag. Nu har vi fått verktygen för att själva fortsätta bygga upp vår verksamhet, vi använder vår kontaktkarta och har på det sättet fått patienter till vår mottagning, Pernilla och Karin”

”Vi fick ovärderlig hjälp att se vad som hindrar oss i vår relation” Man och kvinna i en relation behövde stöd i att ta relationen i någon riktning

Några tidigare uppdrag

Stenungsunds Kommun
Projektledning och stöd i interna processer. Grupputveckling till flera grupper av medarbetare gällande kommunikation och teambuilding.

Interfleet Technology AB
Djupintervjuer med alla chefer. Syftet var att ta reda på vilka stressfaktorer som fanns inom företaget. Grupputveckling har också genomförts.

Djurskyddsmyndigheten
Grupputveckling för medarbetare och chefer.

Studieförbund Grupputveckling och genomförande av Personanalyser och workshop i ”hur kan vi kommunicera bättre”.

Upplands Väsby Kommun
Projektledning och stöd i den interna kommunikationen. Grupputveckling på enskilda grupper.

Specialskolemyndigheten Utvecklingsarbete av ledningsgrupper i syfte att utveckla teamkänsla och skapa effektivare arbetsmetoder. Konflikthantering inom arbetslaget hanterades bl.a.

Finspång kommun
Ledarskapscoaching och Grupputveckling i syfte att förbättra samarbete. Personanalyser för en avdelning.

Botkyrka kommun
Arbete i enskilda grupper med syfte att se vad som kan förbättras i arbetsmiljön för medarbetare

coachkonsulten
business shutterstock_3358174