info@coachkonsulten.se 076-8481920

Utvecklas som ledare är ett naturligt steg för dig som chef

Vill du utvecklas som ledare och hitta ditt personliga ledarskap?

Utvecklas som ledare kan betyda att få hjälp att målsätta dig i ditt ledarskap. Ett personligt ledarskap är A och O i chefsutvecklingen. Grupputveckling och hur du utvecklar din grupp och dina medarbetare kommer i steg 2.

Skillnad på chef och ledare

Det finns många sätt att förklara skillnaden på en chef och en ledare. Man kan säga att en chef kan vara en ledare men behöver inte vara det. Man kan också säga att en bra ledare vill man följa medan en chef har fått sin titel och andra förväntas därför göra som han/hon säger.

Här är några exempel där man enklare kan förstå skillnaden:

  • Chefen trycker på; ledaren drar med.
  • Chefen säger ”jag”; ledaren säger ”vi”.
  • Chefen berättar hur du ska göra; ledaren visar hur du ska göra.
  • Chefen använder rädslan som makt; ledaren använder entusiasm.
  • Chefen gör jobbet till ett jobb; ledaren gör det till ett äventyr.
  • Chefen bevarar; ledaren utvecklar.

Vill du utvecklas som ledare så kan du hitta hjälp här! Hör av dig här så kan vi ta en första kontakt!

Välkommen!