Prestation – Kan din självkänsla bli bättre? Prestationsinriktad självkänsla eller “Duktig flicka syndrom”, det innebär att man har låg självkänsla som är prestationsbaserad. Din självkänsla kan påverka av vad du presterar och hur prestationerna erkänns av andra.  Kan det hända att du överpreseterar och överarbetar uppgifter, ofta, för att du är osäker på om du …

Prestation och självkänsla Läs mer »