självkänsla coachkonsulten.se

Självkänsla

Självkänsla

…är ett mått på hur mycket du tycker om dig själv och hur mycket du är beredd på, att ta för dig själv, och för ditt eget liv.självkänsla

Människor med hög självkänsla tar mycket ansvar för sig själva och för sina egna åtagande.

Hur mycket ansvar tar du för dig själv?

Med hög självkänsla kommer mod att anta utmaningar och se möjligheter istället för problem och ju högre självkänslan är desto lättare kan man hantera förändringar.

Nu kanske du tänker att det är omöjligt Men…det är inte alls omöjligt. Det är som om du vill bli stark och går till gymmet, du behöver träna och träna, precis så är det att stärka sin självkänsla, du behöver träna och träna.

Vad är då självförtroende?

Självkänsla handlar om ditt egenvärde medans självförtroende handlar om prestationer dvs hur bra du är på att göra olika saker.

Självkänsla kan vi inte få för mycket av men för mycket självförtroende och för lite självkänsla kan leda till ökad stress och olika former av prestationsångest och till slut olika grader av utbrändhet.

Du är värdefull genom att bara vara!

Vilka tankar har du om dig själv?

Börja med att fundera på vilka tankar du har om dig själv? Det är ett första steg.

Det här är fröet till ett första steg som tar dig framåt till resten av ditt liv!

Du är den viktigaste personen i ditt liv!

Vill du också få möjlighet att stärka din självkänsla? boka ett coachsamtal redan idag genom att kontakta oss.