Sidmeny

Med rätt hjälp är allt möjligt

Organisationsutveckling

kommunikation coach föreläsningVill du göra skillnad?

Vi bidrar till att utveckla din verksamhet, interna relationer och dig som chef, ledare och medarbetare! 

Målet är ett klokare, effektivare arbetssätt och ett förbättrat resultat för din verksamhet. Vi skräddarsyr ditt uppdrag.

Chefs- och ledarskapsutveckling, Organisationsutveckling, Stöd och handledning, individ- och grupputveckling kan handla om:

Kommunikation, hur vi talar med/till/om varandra. Att leda sig själv och andra, kommunikationsträning, likheter och olikheter, hur man som chef skapar ett effektivt kommunikationsklimat, motivation, workshop, teambuilding

Personligt ledarskap – utgår från dig själv, ditt eget sätt att vara och fungera, hitta din kraft och din egen förmåga att leda – skapar framgång och lönsamhet

  • Stress – vad är stress och hur kan vi förebygga stress i arbetet?
  • Konflikthantering
  • Den egna och gruppens självbild. De olika rollernas betydelse, självkänsla vs självförtroende.
  • Spelregler/förhållningsregler
  • Effektiv kommunikation, empatiskt förhållningssätt
  • Arbetsklimat, vad är ett bra arbetsklimat?
  • Handledning individuellt eller i grupp
  • Förväntningar chef/medarbetare
  • Coachande förhållningssätt – från rådgivare till coachande ledarskap
  • Feedback

Det här är några av de verktyg vi har, vi är mycket flexibla och kan anpassa oss efter era behov. Hör av er för en skräddarsydd offert. Vi erbjuder föreläsningar, workshops, kickoff, handledning, grupp och individutveckling.

Vi är oberoende konsulter inom Medarbetarundersökningar, hör av er om ni vill veta mer.

Just nu erbjuder vi våra må bra koncept som handlar om Inre Ledarskap, Yttre Ledarskap, Coachande förhållningssätt, Förändringsprocesser, Stresshantering och Coaching för grupp och individ, Kommunikationsträning för chefer och ledare och handledning.

Hör av dig redan idag!

ledarskap chef organisationsutveckling ledarutveckling chefscoaching