Stress och oro

Stress och oro är en känsla som kan infinna sig när som helst i livet. Vill du leva ditt liv mera i harmoni?

Förenklat kan man säga att stress skapas när kraven från oss själva eller omgivningen inte är i harmoni.

Det finns olika typer av stress, det kan handla om tex

Kan bero på många saker

Tid, relationer, ekonomi, brist på kontroll, teknisk stress, kroppslig stress. Stress kan bero på många saker, och är individuell.

Det som stressar mig kanske inte alls stressar dig och tvärtom.

Alla har vi olika mycket i våran ”stresskopp”.

Den som tex har en kronisk smärta, sover dåligt och också har problem med ekonomin, ja då behövs inte mycket för att få bägaren att rinna över.

Stress historiskt sett

Stress är från början en nödvändig reaktion för att överleva i en utsatt situation. Kroppen reagerar på samma sätt nu som tex på stenåldern. Skillnaden är att idag är det inte så stor risk att bli överfallen av en björn utan idag är stresssituationer kanske inte lika påtagliga och försvinner inte som efter en strid i stenåldern. Under stenåldern slog stressen på när vi stred mot björnen, och stängdes av när den var fälld, bortjagad eller vi själva gömt oss i säkerhet.

Stressen är ständigt på

Idag stänger vi sällan av vår stressknapp, utan stressen står ständigt på och kroppen är i stand-by-läge.

När vi känner oss stressade, så börjar stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol att tillverkas och förs ut i kroppens system. Det här aktiverar kroppens flight, fight och freeze system, när vi känner oss hotade av något eller någon.

Det här påverkar hjärtfrekvensen, andningen, spända muskler, ökad puls, högre blodtryck. Om stressen inte får stängas av ibland så kroppen får återhämta sig, finns risk för att vi blir sjuka.

Långvarig, kvarstående stress kan göra att du får

Hormonstörningar, övervikt, ökad risk för hjärtinfarkt, huvudvärk och yrsel, magkatarr, sömnbesvär, försämrat minne, missbruk, sänkt immunförsvar bl.a. och pga detta kan du få psykiska reaktioner som ilska och irritation, oro och depression.

Hur kan du skapa återhämtning och balans i livet?

När vi aktiverar lugn och ro-systemet, så bildas välbefinnande-hormoner i kroppen såsom Oxytocin och Endorfiner.

Vad kan då ge oss vila, återhämtning och därmed Lugn och Ro?

Bl.a. massage och beröring, meditation, avspänning, positivt tänkande, fysisk aktivitet och naturen.

Och som stöd på vägen

så rekommenderar jag dig som läser det här att avsätta tid för coaching. Coaching vid stress är ett effektivt verktyg för dig och hjälper dig att ta nya steg och nå ett liv i balans och harmoni.

 

Välkommen!

Coachkonsulten Stockholm finns här för dig!

Kontakta oss redan idag!