Kommunikationsproblem?

Kommunikationsproblem upplever vi alla någon gång på livets resa.

 

Kommunikationsproblem är ett av de vanligaste coachämnen helt klart.

Kommunikationen är en förutsättning för att skapa förbindelser mellan oss människor, och även att skapa en bra relation till dig själv.

Det är helt omöjligt att ”inte kommunicera” eftersom vi kommunicerar oavsett om vi är tysta eller om vi kommunicerar med ord. Vi skickar alltså information mellan oss oavsett om vi säger något eller om vi inte säger något.

Vems är då ansvaret för att nå fram när vi kommunicerar?

Om alla tar ansvar för sin del i kommunikationen. På sätt och vis blir det då allas. Så om vi alla tar ansvar för vår del i kommunikationen, lär känna oss själva och tränar på de sätt att kommunicera som vi är mindre bra på. För att tala klarspråk – vill vi att andra ska förstå behöver vi se, höra och känna hur de kommunicerar och bemöta dem på deras sätt. Du har ansvar för att nå fram med din kommunikation, inte någon annan.

-Hur lätt är det? kanske du tänker. Svaret är träning, träning och åter träning. Vi behöver bli bra på at lyssna och notera vem är det jag pratar med, är du snabb kanske du behöver bromsa. Tar du lite längre tid på dig så kanske du behöver förbereda dig så det blir enklare att öka tempot något. Vi behöver möta och prata med dem vi möter som de kommunicerar, inte som vi själva kommunicerar.

Vill du utforska hur det är för dig och träna på ”att kommunicera”? så hör av dig, redan idag!

Boka in ett första samtal.

läs mer om coaching här