Personanalys

Coachkonsulten är certifierad användare av Extended DISC Personanalys ®

En personanalys är ett effektivt och unikt verktyg för att ta reda på dina egna styrkor men också för att kunna förstå hur andra människor tänker agerar och värderar.

  • Hjälper dig att förstå hur dina kunder/partners och olika relationer tänker.
  • Hjälper dig att kommunicera bättre.
  • Hjälper dig att förstå vad som är viktigt för dig och dina relationer.
personanalys disc coachkonsulten
personanalys

Du väljer om ni vill genomföra en workshop där vi går igenom alla färger och där ni får hjälp att göra en självskattning för att därefter i övningar öka förståelsen för varandra? En sådan workshop 1-3 timmar är början till bättre relationer, mer förståelse för varandra och bättre samarbete.

eller

vill du själv genomföra en personanalys eller göra en analys tillsammans med din partner/samarbetspartner eller kollega, hör av dig nu!

Genomförande av analys tar ca 10 minuter + 30 minuters återkoppling av resultatet!

Vill du ha en offert? hör av dig nu!

Personanalyser kan hjälpa till med: 
Självinsikt – Vad driver mig? Varför får jag inte vissa saker gjorda? Varför är vissa situationer så enkla för mig?
Förstå andra – Hur kan jag veta vad som driver de personer jag möter? Varför upplever andra samma situation på ett annat sätt än jag gör?
Strategier för att skapa goda relationer – Hur kan jag genom små hävstångsinsatser skapa goda och långvariga relationer?
Teamet – hur skall vi använda våra talanger? Saknar vi någon kompetens i företaget? Hur kan vi på ett naturligt sätt kompensera för det som saknas?

Exempel på ett genomförande på en grupp/avdelning.

Genomförande: Varje medarbetare i gruppen får ett mail med en länk och en inloggning och fyller i sina uppgifter, det tar ca 10 minuter.

Individuell analys och återkoppling till varje medarbetare via telefon, ca 30 min/person.

Workshop/kommunikationsträning med gruppen utifrån personanalysen 1⁄2 dag.

Be om en offert för prisuppgift!

Exempel på användningsområden:

Rekrytering: Klarare arbetsbeskrivningar, Identifiering av potentiella kandidater, Säkrare urvalsprocess.

Personlig utveckling: Stöd vid karriärplanering, Identifiering av egna utvecklingsområden.

Ledarskap: Bättre strategisk personledning, Effektivare ledningsgrupper, Utveckling av ledarskap och coaching, Underlättar konstruktiv feedback, Fungerande utvecklingssamtal.

Utveckling av organisationen
Effektivare team, Bättre kommunikation inom grupperna, Större öppenhet och bättre samverkan, Stöd i konfliktsituationer, Klarare arbetsbeskrivningar, Utveckling av säljarbete och kundservice. Effektiverande av organisationens verksamhet, Definiering av organisationens nuläge, Utvärdering av arbetsklimat, Identifiering av utvecklingsområden.