Undersökningar visar att varannan svensk vill byta jobb och mer än var fjärde vet inte vad han/hon vill jobba med.