Depression

Depression

Hjälp mot depression

Vägen från depression till välmående

Nästan varannan kvinna och var tredje man blir någon gång deprimerad och de flesta söker hjälp för sent.

När du är deprimerad är du ledsen o har svårt att ta kritik, så du svarar med irritation. Ångest slår till, ibland kanske så ofta att du inte går hemifrån.

Du kanske drar dig undan o umgås inte längre med vänner, Du saknar energi o kommer inte igång med något, tankarna går långsamt o varje beslut känns svårt.

Känner du igen dig?

  • Är du ofta nedstämd eller irriterad
  • Tycker du inte längre att det som annars är roligt känns kul
  • Har du tappat din aptit o tappar du ofrivilligt i vikt?
  • Sover du dåligt o vaknar många gånger varje natt?
  • Rör du dig långsammare, dina gester och miner är mindre livliga än annars
  • Saknar du energi att ta för dig saker
  • Bär du på en känsla a att du är värdelös eller att du är orsaken till andras bekymmer
  • Har du svårare att koncentrera dig, att tänka o ta beslut?
  • Tänker du på döden eller på hur du skulle kunna ta ditt liv?

Känner du igen dig i flera av punkterna, då behöver du hjälp!

Depressioner utvecklas ur en sårbarhet vi har med oss genom livet och den stress vi utsätts för. Sårbarheten är inbyggd i våra gener, men påverkas också av svåra upplevelser i barndomen, stora livskriser eller annat som pressar oss längre än vad vi tål.

Att jobba för mycket, med negativ stress och för lite sömn kan också leda till depression.

Det är viktigt att behandla depression tidigt! Samtal med coaching är även förebyggande.

Vänta inte! Resten av ditt liv börjar här och nu!

Välkommen till ett tryggt rum där du får verktyg för att ta dig ur din depression.

Välkommen att boka tid genom att ringa Anna-Lena på 076-8481920 eller skicka meddelande här